Telematix Software a.s.

Výzkum a vývoj telematických systémů
a poskytování služeb v oblasti dopravní telematiky

Stěžejním oborem společnosti Telematix Software a.s. je software pro navigační systémy. Telematix Software a.s. nabízí své služby pro vývoj specializovaných softwarových systémů: Navigačních, telematických a jiných aplikací připravených na míru pro široké spektrum potencionálních zájemců. Tyto softwarové systémy mohou být upravené pro konkrétního zákazníka a tím mu mohou umožnit podstatně zvýšit užitnou hodnotu vlastních systémů (fleet managementová řešení, systémy pro logistiku, veřejnou dopravu, záchranný systém apod.). Jako příklady využití našeho software lze uvést:

Fleet management a služby pro logistiku a spedici
Technologie navigačního systému umožňuje snadno vyvinout softwarová řešení (on-line i off-line verze), která umožňují poskytovat další služby na jediném hardwarovém zařízení. Jako služby integrované v navigaci lze např. uvést: Sledování jednotlivých vozidel, přiřazování vozidel zakázkám, sledování stavu zakázek nebo integraci do stávajících IT systémů.

Letecký průmysl
Společnost spolupracuje na vývoji systému, který monitoruje pohyb vozidel po letištní ploše, detekuje opuštění povolené komunikace, přenáší do vozidla varování před kolizí, ve vozidle zobrazuje polohu vozidla a dále mj. umožňuje navigaci po ploše letiště. 

Automobilový průmysl
Pro užití v automobilové dopravě je vyvinut systém e-Call, který si klade za cíl zajistit včasný zásah záchranných složek při dopravní nehodě a snížit tak nehodovost na evropských silnicích. Systém spolupracuje i se systémem monitorování nebezpečných nákladů, který je také jedním z našich produktů.

Na základě dlouhodobého vývoje v oblasti informačních a telekomunikačních technologií jsme vyvinuli řadu aplikací a ucelených řešení, která jsme schopni nabídnout nebo přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Vyvinuté dopravní a telematické systémy pomáhají lépe a efektivněji řídit dopravní systémy, podstatně zvyšovat dopravní a přepravní kapacity nebo zvyšovat efektivitu práce v různých oblastech činnosti.

Dynavix GPS navigace a mapy


Bezplatná GPS navigace a mapy.

Aktuálních dopravní informace.

Přehled z dopravních kamer.

Výběr z několika alternativních tras.

Další informace

Stáhnout ZDARMA na Google Play

Stáhnout ZDARMA na AppStore

Dynavix Android