Česky  |  English  |  Deutsch
skupina společností
 
 
Výzkum a vývoj telematických systémů
a poskytování služeb
v oblasti dopravní telematiky.

Systém monitorování a řízení vozidel na pohybové ploše letiště

Úkolem systému je usnadnit řídícím letového provozu sledování a řízení provozu na pohybových plochách letiště a zároveň zvýšit bezpečnost a plynulosti letištního provozu.

Základní funkce systému:

  • sledování pohybů vozidel po provozních plochách letiště (na věži i ve vozidlech samotných)
  • upozornění řidiče v případě, že hrozí kolize s jiným vozidlem nebo letadlem
  • navigace po pohybových plochách
  • návrh vhodné trasy vozidlům

Systém může být doplněn o řadu rozšířených funkcí, např.:

  • podpora kontroly provozních ploch, tj. měření parametrů dráhy
  • označení a distribuce bodů zájmu (POI)
  • automatická aktualizace mapových dat
  • automatický návrh vhodné trasy pojíždění se zohledněním aktuální situace (provoz, potenciální kolize, LVP, …)