Česky  |  English  |  Deutsch
skupina společností
 
 
Výzkum a vývoj telematických systémů
a poskytování služeb
v oblasti dopravní telematiky.

Přesná predikce životnosti povrchu vozovek

Systém Predikt je produkt, který za pomoci vážního zařízení, zabudovaného v komunikaci, umí vyhodnotit počet, druh a hmotnost vozidel projíždějících v určeném úseku komunikace.  Na základě znalosti konstrukce vozovky je systém schopen určit životnost dané vozovky.

Funkce systému:

  • Monitorování vozidel při průjezdu určeným úsekem komunikace (zjištění dopravního proudu (intenzita, rychlost) a typu vozidla, např. osobní automobil, kamion s návěsem apod.)
  • Vážení vozidel za jízdy
  • Zpracování výsledků měření a určení životnosti komunikace na základě znalosti konstrukce vozovky

Systém Predikt je složen z vážního zařízení zabudovaného ve vozovce, které bezdrátově přenáší data do databáze, kde jsou údaje dále filtrována a zpracovávána. Na základě výsledků měření je možné doporučit dopravní opatření, například zpoplatnění průjezdu zohledňující hmotnost vozidla, omezení průjezdu daného typu vozidel apod.