Telematix Software a.s.

Výzkum a vývoj telematických systémů
a poskytování služeb v oblasti dopravní telematiky

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Statutární ředitel společnosti TELEMATIX SOFTWARE a.s.

se sídlem Praha 4, Branická 69/66, 147 00, IČ: 267 42 659

svolává

VALNOU ŘÁDNOU HROMADU

na den 5.9.2019 od 11.00 hod. na adresu sídla společnosti

 

 

 Pořad jednání:

  1. Zahájení řádné valné hromady
  2. Volba orgánů řádné valné hromady
  3. Rozhodnutí o volbě statutárního ředitele
  4. Rozhodnutí o volbě člena správní rady
  5. Závěr

 

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Ad 2) Valná hromada volí:

- předsedou valné hromady Mgr. Michaelu Tvrzskou s tím, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu a bude provádět sčítání hlasů

- zapisovatelem Ing. Tomáše Tvrzského.

Zdůvodnění: Tento návrh je učiněn s ohledem na přítomnost výše uvedených osob na valné hromadě a s ohledem na předpokládaný počet akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě.

 

Ad 3) Valná hromada volí Ing. Tomáše Tvrzského, dat.nar. 20.3.1970, bytem Okružní 733, 25216  Nučice, do funkce statutárního ředitele společnosti.

Zdůvodnění: Tento návrh je učiněn s ohledem na uplynutí funkčního období stávajícího statutárního ředitele.

 

Ad 4) Valná hromada volí Ing. Tomáše Tvrzského, dat.nar. 20.3.1970, bytem Okružní 733, 25216  Nučice,  za člena správní rady společnosti.

Zdůvodnění: Tento návrh je učiněn s ohledem na uplynutí funkčního období stávajícího člena správní rady.

 

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum konání valné hromady, tj. 5.9.2019.

 

Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 10.30 hod.

 

Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnické osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 6 měsíců. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

 

 

 

Statutární ředitel společnosti

 

 

 

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Statutární ředitel společnosti TELEMATIX SERVICES, a.s.

se sídlem Praha 4, Branická 69/66, 147 00, IČ: 27070131

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 5.9.2019 od 9.00 hod. na adresu sídla společnosti

 

 Pořad jednání:

  1. Zahájení řádné valné hromady
  2. Volba orgánů řádné valné hromady
  3. Rozhodnutí o volbě statutárního ředitele
  4. Rozhodnutí o volbě člena správní rady
  5. Závěr

 

Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Ad 2) Valná hromada volí:

- předsedou valné hromady Mgr. Michaelu Tvrzskou s tím, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu a bude provádět sčítání hlasů

- zapisovatelem Ing. Tomáše Tvrzského.

Zdůvodnění: Tento návrh je učiněn s ohledem na přítomnost výše uvedených osob na valné hromadě a s ohledem na předpokládaný počet akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě.

 

Ad 3) Valná hromada volí Ing. Tomáše Tvrzského, dat.nar. 20.3.1970, bytem Okružní 733, 25216  Nučice, do funkce statutárního ředitele společnosti.

Zdůvodnění: Tento návrh je učiněn s ohledem na uplynutí funkčního období stávajícího statutárního ředitele.

 

Ad 4) Valná hromada volí Ing. Tomáše Tvrzského, dat.nar. 20.3.1970, bytem Okružní 733, 25216  Nučice,  za člena správní rady společnosti.

Zdůvodnění: Tento návrh je učiněn s ohledem na uplynutí funkčního období stávajícího člena správní rady.

 

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je datum konání valné hromady, tj. 5.9.2019.

 

Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 8.30 hod.

 

Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnické osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 6 měsíců. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

 

 

 

 

Statutární ředitel společnosti