Telematix Software a.s.

Výzkum a vývoj telematických systémů
a poskytování služeb v oblasti dopravní telematiky